Ergonomie en Bejot

Bejot heeft ergonomie hoog in het vaandel staan. Vanaf de oprichting is dit 1 van de pijlers waarop alle ontwerpen van het kantoormeubilair zijn gemaakt.

De term ergonomie is afgeleid van de Griekse woorden:
ergon – werk en nomos – principes, wet

Ergonomie is een studie van werk, een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het aanpassen van werk aan de fysieke vermogens van een mens. Het heeft tot doel het werk comfortabeler te maken doormiddel van een degelijke combinatie van het mens-machine-systeem – omgevingsomstandigheden. Het doel hiervan is dat het werk kan worden uitgevoerd tegen de laagst mogelijke kosten en het meest effectief. Dit wordt onder meer wordt bereikt, door het elimineren van van beroepsziekten en lichamelijke beperkingen.

Ergonomie is een wetenschap. Het gebruikt de uitkomsten van verschillende wetenschappen, zoals psychologie, sociologie, arbeidsfysiologie, hygiëne, arbeidsgeneeskunde, arbeidsorganisatie, antropometrie en technische wetenschappen,

De maker van het concept ‘ergonomie’ is Wojciech Jastrzębowski, die ergonomie definieerde als de wetenschap van het gebruik van krachten en vaardigheden die de mens van de Schepper heeft gekregen. Onderwerp van het onderzoek is de mens-machine systeem- de omstandigheden van de materiële werkomgeving – werkomstandigheden op de werkplek. Het belangrijkste doel is om de arbeidsomstandigheden van de mens te verbeteren, inclusief aanpassingen aan de capaciteiten van de medewerker en de juiste selectie van de werknemer voor de gegeven functie.

GEVAREN VOOR UW GEZONDHEID

In geïndustrialiseerde landen zijn ongeveer 30% van de werknemers werkzaam in kantoren, dat wil zeggen dat ze het grootste deel van de dag zitten. De slechte manier van zitten zorgt ervoor dat ze gewond raken:
Rug 61%
Hoofd, schouder en nek 28%
Wervelkolom 15%

Dit geldt niet alleen voor kantoormedewerkers. Ook in fabrieken worden veel activiteiten zittend gehouden en ongeveer 40% van dergelijke banen voldoen niet aan de normen.